FUNDACIÓ ASPAMIS és una entitat sense fi de lucre, que va tenir el seu origen a l’associació Aspamis constituïda l’any 1977, i el seu àmbit d’actuació són els territoris de Catalunya i Aragó. Aquesta associació es va crear per la inquietud i preocupació d’un grup de pares i mares que volien donar resposta a les carències i necessitats que es feien paleses a Lleida . Carències i necessitats entorn la cura i la qualitat de vida que es podien donar a nens i nenes amb discapacitats físiques i psíquiques de diferents graus. La Fundació Aspamis vol donar un cop de mà a les famílies per assessorar-les, per oferir informació i serveis que van des de la residència a temps complet, a temps parcial, aserveis de rehabilitació, d’estimulació, etc. Són molt els fronts que estan encara oberts, però cal dedicar-hi temps i també, cal dir-ho,  esforços de tipus econòmic. La història de la Fundació Aspamis des dels seus inicis fins a l’actualitat ens demostra que  és un projecte viu, que no es conforma i que lluita dia a dia per la millora i l’atenció dels nostres familiars.

Cronologia

23/01/1977 Constitució d’ASPAMIS.

22/09/1977 Reconeixement de l’entitat.

17/11/1977 Cessió de les instal·lacions del Centre “Ginesta” de Torrefarrera per part del Bisbat de Lleida, amb una durada de 10 anys.

01/12/1978 Cessió de l’edifici i terrenys entorn d’una finca propietat de la Comunitat dels Germans de Sant Joan de Deu, a Esplús (Osca). Es posa en marxa el Centre “El Pilar”.

01/10/1980 Cessió de les mateixes instal·lacions, amb una durada de 30 anys.

10/11/1986 Adquisició de l’edifici del Centre Ginesta al Bisbat de Lleida

08/05/1990 Inici de la construcció del Centre “La Inmaculada” a Alcoletge.

25/02/1992 Inauguració del Centre “La Inmaculada”.

21/09/1998 Inici de les obres de remodelació i ampliació del Centre “Ginesta” de Torrefarrera.

20/01/2001 Inauguració de les obres de remodelació i ampliació del Centre “Ginesta” de Torrefarrera.

03/11/2010 Inici de les noves obres al Centre “Ginesta” de Torrefarrera per atendre persones discapacitats intel·lectuals amb trastorns de conducta.

16/01/2011 L’Assemblea general extraordinària d’Aspamis acorda la transformació de l’Associació Aspamis en Fundació Aspamis.

20/04/2012 Inscripció de la Fundació Aspamis al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2723.