Missió

La Fundació ASPAMIS es una fundació d’àmbit estatal, dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual.

La nostra activitat es centra bàsicament  en l’àrea d’acolliment residencial i l’àrea de centre de dia d’atenció especialitzada, amb l’objectiu d’atendre les diferents necessitats que van apareixent al llarg de la vida de la persona amb discapacitat intel·lectual i fomentar al mateix temps la inclusió social i l’autonomia personal.

La tasca que es du a terme està basada en els principis d’igualtat d’oportunitats i de respecte a la persona.

Visió

La Fundació ASPAMIS comparteix amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials la pretensió de prioritzar la millora de la qualitat en els serveis.

ASPAMIS intenta satisfer les dimensions de benestar  material i emocional, desenvolupament personal i relacions interpersonals, autodeterminació, drets, benestar físic i inclusió social de cada usuari en els diferents àmbits establerts al seu Programa d’Atenció Individualitzada.

Així doncs, la nostra tasca consisteix en determinar els suports adients a les necessitats que presenta cada usuari/a de manera individual, organitzant els recursos materials personals i funcionals necessaris per oferir la resposta adequada a les seves necessitats  al llarg de la seva vida i d’acord amb els canvis de la pròpia persona.

La Fundació ASPAMIS es caracteritza per:

  • Disposar d’una estructura sòlida gestionada per un patronat compromès i competent.
  • Disposar d’un equip de professionals amb una amplia formació i experiència en el camp de la discapacitat intel·lectual.
  • Disposar d’un programa de formació continua que permeti mantenir i millorar la qualitat de l’atenció.
  • Disposar d’un patrimoni que garanteixi els objectius dels seus fundadors.

Valors

L’entitat forma part de la xarxa del Sistema Català de Serveis Socials el principal objectiu d’aquesta organització és facilitar als usuaris i usuàries dels centres allotjament, manutenció, atenció sanitària i higiene personal.

Els nostres valors són :

  • Qualitat i l’ètica : les accions que la Fundació Aspamis realitza per tal de dur a terme la missió abans esmentada segueix els criteris de responsabilitat, millora contínua, transparència i integritat en totes les fases de l’atenció de les persones usuàries . Des de l’ingrés i acollida , l’atenció individualitzada, l’abordatge d’aspectes emocionals i de conducta, l’atenció de la salut, l’estimulació sensorial i en general totes aquelles activitats de la vida diària .

Amb el nostre compromís ètic i d’ atenció a la família pel qual s’estableix un vincle positiu amb les famílies prestant la informació i assessorament necessari a la fi d’aconseguir la satisfacció de les famílies.

  • Creixement i desenvolupament: el progrés de la Fundació ha de respondre amb  :

 Innovació : donant resposta a necessitats que té ara per ara la nostra societat i que les administracions no cobreixen.

Motivació, eficàcia i eficiència: donant resposta a necessitats que expliciten els nostres interns i a les quals fem front amb força, confiança, no malbaratant els  recursos i confiant en les persones que treballen en els nostres centres.

  • Treball en equip : estem fermament convençuts que és el camí i el mètode adequat per assolir els nostre objectius. Amb:
  • Participació: per part de tots aquells i aquelles que formen part de l’estructura orgànica de la Fundació, de les famílies, dels patrons i dels treballadors i treballadores.
  • Progrés personal i professional, volem i desitgem que el treball en els centres que gestiona la Fundació Aspamis aporti el seu grau de sorra en el desenvolupament personal i professional de tots aquelles i aquelles que atenen els nostres familiars.

Satisfacció dels professionals que treballen en els centres, creant vies de participació, fomentant la implicació activa, reforçant el treball en equip i mantenint al mateix temps el grau d’exigència de la seva tasca.

  • Responsabilitat i eficiència:l’eficiència és una característica associada amb la qualitat, i cada professional és conscient de la responsabilitat que té en l’exercici diari del seutreball, tots dos principis són necessaris per aconseguir la resposta adequada a les necessitats dels usuaris/àries.